చిత్రం ఆల్ట్

Samana

ప్రైవేట్ పర్యటనల కోసం అడగండి!
ప్రైవేట్ లేదా గ్రూప్ ట్రిప్ బుక్ చేయండి

సమనా అనుభవాలు

మీరు సమనాను సందర్శిస్తుంటే మరియు ఎకో ట్రిప్ చేయడం ద్వారా స్థానిక అనుభవాన్ని పొందాలనుకుంటే, గ్రూప్‌లో చేరండి లేదా ప్రైవేట్‌గా మమ్మల్ని సంప్రదించడానికి సంకోచించకండి.

ప్రైవేట్ లేదా గ్రూప్ ట్రిప్ బుక్ చేయండి

సబానా డి లా మార్ అనుభవాలు

మీరు సమనాలో ఉన్నప్పటికీ తక్కువ బడ్జెట్‌తో ప్రైవేట్ ట్రిప్‌ను ఇష్టపడితే ఇక్కడ ఎంపికలు ఉన్నాయి. మీరు సమనా సమయం నుండి ఫెర్రీని తీసుకోవచ్చు: 7:00 AM, 9:00 AM మరియు సబానా డి లా మార్ నుండి సమనాకు తిరిగి వెళ్ళవచ్చు: 3:00 PM లేదా 5:00 PM.